iniciar un negoci

Aspectes a tenir en compte en el moment d’iniciar un negoci o una activitat econòmica i/o professional

En el moment d’iniciar un negoci o una activitat econòmica i/o professional, cal tenir en compte una sèrie d’aspectes, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat o negoci que es pretén iniciar. A continuació s’exposen els aspectes legals més rellevants a considerar en el moment d’iniciar un negoci, una activitat econòmica o professional.   Llicència…

directiva Omnibus

Novetats introduïdes per la directiva Omnibus, per a la millora de la protecció dels consumidors de la Unió Europea

Mitjançant la present circular, els exposem les principals novetats que ha introduït la Directiva (UE) 2019/2161, de 27 de novembre de 2019, anomenada “Directiva Omnibus”. Aquesta Directiva modifica vàries Directives (Directiva 93/13/CEE, Directiva 98/6/CE, Directiva 2005/29/CE i Directiva 2011/83/UE), amb l’objectiu de millorar l’aplicació i la modernització de les normes de protecció dels consumidors de…