directiva Omnibus

Novetats introduïdes per la directiva Omnibus, per a la millora de la protecció dels consumidors de la Unió Europea

Mitjançant la present circular, els exposem les principals novetats que ha introduït la Directiva (UE) 2019/2161, de 27 de novembre de 2019, anomenada “Directiva Omnibus”. Aquesta Directiva modifica vàries Directives (Directiva 93/13/CEE, Directiva 98/6/CE, Directiva 2005/29/CE i Directiva 2011/83/UE), amb l’objectiu de millorar l’aplicació i la modernització de les normes de protecció dels consumidors de…