iniciar un negoci

Aspectes a tenir en compte en el moment d’iniciar un negoci o una activitat econòmica i/o professional

En el moment d’iniciar un negoci o una activitat econòmica i/o professional, cal tenir en compte una sèrie d’aspectes, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat o negoci que es pretén iniciar. A continuació s’exposen els aspectes legals més rellevants a considerar en el moment d’iniciar un negoci, una activitat econòmica o professional.   Llicència…