L’equip de Calders Assessors som especialistes en assessoria per a empreses de forma integral. Treballem en sis àrees diferenciades dins del sector de l’àmbit de l’assessorament a empreses. No dubti en contactar-nos per qualsevol dubte o sol·licitud de serveis que pugui tenir en qualsevol moment.

"Innovació i creixement"

Àrea fiscal

El departament fiscal busca l’optimització contínua de la tributació del nostre client a través d’un equip de professionals especialitzats en diferents sectors i activitats econòmiques. Per nosaltres és essencial anticipar-nos a les seves necessitats.

 • Planificació i control de la política fiscal amb objectius a mig i llarg termini.
 • Assessoria fiscal internacional: internacionalització del negoci.
 • Preparació , anàlisis i presentació de l’Impost de Societats, IVA.
 • Estudis de repercussions tributàries en operacions d’inversions i en operacions societàries.
 • Anàlisis i consultoria d’organització en empresa i patrimoni familiar.
 • Representació davant de l’Agència Tributària-Inspeccions fiscals.
 • Auditoria Fiscal.

Àrea jurídica-advocats

El nostre departament jurídic, està format per un equip d’advocats especialitzats en les diferents branques del dret orientades a l’activitat professional. Treballem cada particularitat del cas, fent un seguiment periòdic amb el client per tal d’oferir la millor solució.

Servei mercantil

 • Assessorament  integral en les constitucions de societats, estatuts socials i delimitacions dels òrgans d’administració.
 • Operacions de reestructuració empresarial com les ampliacions i reduccions de capital, operacions de fusions i escissions, dissolució i liquidació de societats.
 • Reclamacions en l’àmbit de la propietat intel·lectual.
 • Transmissions immobiliàries, contractes mercantils, compravenda, distribució de dividends,  agència, contractes de préstec i arrendament.
 • Confecció de la secretaria jurídica de les  societats a  través del control i preparació dels Llibres d’Actes i de Socis.
 • Creació de protocols i pactes familiars protocol·litzats.

Servei digital i tecnologia de la informació

Oferim assessorament legal en l’implementació de nous models de negocis per tal d’integrar-ho amb la normativa legal actual. El nostre objectiu és innovar a través dels nous entorns tecnològics.

 • Preparació de bases legals per aplicacions informàtiques i dispositiu mòbil.
 • E-commerce: pagaments electrònics.
 • Protecció de la Marca.
 • Contractació tecnològica.

Servei civil

 • Gestió i tramitació d’expedients de morositat, reclamació d’impagats, negociació bancària, negociació amb proveïdors i amb clients sobre diferents deutes.
 • Reclamació de danys i perjudicis derivats de responsabilitat contractual i extra contractual.
 • Accidents.
 • Reclamació contra clàusules hipotecàries abusives, cancel·lació hipotecària.

Servei processal-administrativa

 • Procediments davant de les Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals, de contestació de requeriments i d’interposició de recursos de reposició, alçada i contenciós-econòmic administratiu.
 • Llicències municipals d’activitat, d’obres i llicències ambientals.
 • Procediments sancionadors, impugnacions de sancions administratives en tot tipus de matèries.
 • Control de les comunicacions electròniques amb les Administracions.

Àrea comptable

L’externalització de la seva comptabilitat li comportarà més agilitat en el seu dia a dia i un control exhaustiu de tots els moviments de la seva activitat. El nostre equip té una llarga experiència professional en tota classe d’activitats empresarials i el seu funcionament administratiu.

 • Serveis d’externalització.
 • Assistència i suport als responsables administratius de la seva empresa.
 • Anàlisis i formulació dels estats comptables, financers i pressupostaris.
 • Formulació  i presentació dels Comptes Anuals.
 • Confecció i presentació de la Legalització dels Llibres de Comerç.
 • Regularització i Anàlisis del tancament econòmic.
 • Auditoria interna.

Àrea laboral

La resolució de les seves consultes  són un dels objectius principals del nostre departament laboral. Oferim un servei complet en totes les etapes empresarials i resolució de conflictes via processos de conciliació o judicials.

 • Assessorament en la contractació i formulació de la seva plantilla.
 • Confecció de nòmines, afiliació, càlcul i transmissió electrònica de cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Extinció de relacions laborals.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Auditoria Laboral.
 • Representació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, de la Inspecció de Treball, els Jutjats Socials i el Centre de Mediació Arbitratge i Conciliació en  demandes i procediments laborals.
 • Acomiadaments i mediació en conflictes laborals.
 • Plans d’igualdad per a empreses.

Àrea financera

Busquem solucions financeres per la seva empresa i els acompanyem en qualsevol procés de reestructuració amb entitats bancàries.

 • Assessorament dels estats financers.
 • Planificació i seguiments de fonts de finançament.
 • Reestructuració financera.

Àrea gestions administratives

Busquem sempre la solució més àgil en la resolució de qualsevol tràmit administratiu.

 • Tramitacions a la Prefactura Provincial de Trànsit i el departament de Ports i Transports.
 • Expedients de cadastre: altes, baixes i/o modificacions.
 • Llicències municipals d’obertura d’establiments, activitats classificades i llicències d’obres.
 • Matriculacions de vehicles, duplicats de documentació, transferències i obtenció de targetes de transport.

Si tens qualsevol dubte sobre els nostres serveis d'assessoria per a empreses, envia'ns les teves dades i t'assignarem un gestor que es posarà amb contacte amb tu el més aviat possible.

  He llegit i accepto la Política de Privacitat

  RESPONSABLE: Calders Economistes S.L. | FINALITAT: donar-li resposta davant sol·licitud d'informació o serveis. | LEGITIMACIÓ: acceptes de forma expressa, lliure i inequívoca la recollida de les teves dades i el consegüent tractament. | DESTINATARIS: les dades facilitades s'ubicaran en el nostre servidor i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal. | DRETS: té drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació, oposició i oblit de les seves dades. Pot exercir aquests drets sol·licitant-ho a través del correu info@calderseconomistes.es. | PROCEDÈNCIA: del propi interessat.

  Membre de

  logo aedaf
  logo economistes de catalunya
  logo gestors administratius de catalunya