A Calders Economistes comptem amb professionals especialistes en assessoria jurídica per a empreses. Comptem amb un equip d’advocats especialitzats en les diferents àrees del dret orientades a l’activitat professional.

Recordi que a Calders Economistes oferim a les empreses un servei d’assessoria integral. Som experts en totes les àrees d’assessoria i la millor solució per al seu negoci ja sigui en els camps jurídic, fiscal, comptable, laboral o financer.

assessoria jurídica per a empreses

Contacti amb el nostre equip de professionals en assessoria jurídica i li donarem una resposta el més aviat possible.

  He llegit i accepto la Política de Privacitat

  RESPONSABLE: Calders Economistes S.L. | FINALITAT: donar-li resposta davant sol·licitud d'informació o serveis. | LEGITIMACIÓ: acceptes de forma expressa, lliure i inequívoca la recollida de les teves dades i el consegüent tractament. | DESTINATARIS: les dades facilitades s'ubicaran en el nostre servidor i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal. | DRETS: té drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació, oposició i oblit de les seves dades. Pot exercir aquests drets sol·licitant-ho a través del correu info@calderseconomistes.es. | PROCEDÈNCIA: del propi interessat.

  Serveis d'assessoria jurídica per a empreses

  Servei mercantil

  Des de Calders li oferim un assessorament mercantil que cobreixi totes les gestions formals i protocol·làries que tinguin a veure amb operacions comercials, financeres o d’organització interna de l’empresa, com ara:

  • Assessorament integral en la constitució de societats, estatuts socials i delimitacions dels òrgans d’administració.
  • Operacions de reestructuració empresarial com les ampliacions i reduccions de capital, operacions de fusions i escissions, o dissolucions i liquidacions de societats.
  • Reclamacions en l’àmbit de la propietat intel·lectual.
  • Transmissions immobiliàries, contractes mercantils, compravenda, distribució de dividends, agència, contractes de préstec i arrendament, etc.
  • Confecció de la secretaria jurídica de les societats a través del control i preparació dels Llibres d’Actes i de Socis.
  • Creació de protocols i pactes familiars protocol·litzats.
  Servei digital i de la tecnologia de la informació

  El nostre assessorament legal digital es vincula a la necessitat de defensar els seus drets davant de situacions que sorgeixin durant el desenvolupament i ús de la tecnologia. En Calders ens assegurem que es compleixi amb el marc legal en els negocis digitals que l’empresa emprengui o utilitzi. Alguns dels nostres serveis:

  • Assessorament legal en la implementació de nous models de negocis per tal d’integrar-se amb la normativa legal actual. El nostre objectiu és innovar a través dels nous entorns tecnològics de forma segura.
  • Preparació de bases legals per a aplicacions informàtiques i dispositius mòbils.
  • Pagaments electrònics: e-commerce i passarel·les de pagament que compleixin amb la normativa.
  • Protecció de la Marca.
  • Contractació tecnològica, marc legal.
  Servei civil

  Calders li ofereix, així mateix, l’assessorament civil als socis a nivell personal. És a dir, tota l’anàlisi i gestió que tingui a veure amb les seves implicacions enfront a operacions i gestions de diferent índole, com ara:

  • Gestió i tramitació d’expedients de morositat, reclamació d’impagats, negociació bancària, negociació amb proveïdors i clients sobre diferents deutes.
  • Reclamació de danys i perjudicis derivats de responsabilitat contractual i extracontractual. Accidents.
  • Reclamació contra clàusules hipotecàries abusives, cancel·lació hipotecària.
  Servei processal-administratiu

  Considerant que hi ha normes administratives per part de les diferents institucions i controls diversos, Calders Economista li ofereix cobertura a:

  • Procediments davant les administracions públiques, jutjats i tribunals, de contestació de requeriments i d’interposició de recursos de reposició, alçada i contenciós-econòmic administratiu.
  • Llicències municipals d’activitat, d’obres i llicències ambientals.
  • Procediments sancionadors, impugnacions de sancions administratives en tot tipus de matèries.
  • Control de les comunicacions electròniques amb les administracions.

  Calders Economistes posa a la seva disposició tota una infraestructura i un equip transversal preparat per a l’assessoria jurídica per a empreses.