Reforma Ley Concursal

Aprovació reforma Llei Concursal

El passat 26 de setembre de 2022 va entrar en vigor la reforma de Llei Concursal, d’acord amb la transposició de la Directiva (UE) 1023/2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes. Fins a l’actualitat, el 90%…

iniciar un negoci

Aspectes a tenir en compte en el moment d’iniciar un negoci o una activitat econòmica i/o professional

En el moment d’iniciar un negoci o una activitat econòmica i/o professional, cal tenir en compte una sèrie d’aspectes, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat o negoci que es pretén iniciar. A continuació s’exposen els aspectes legals més rellevants a considerar en el moment d’iniciar un negoci, una activitat econòmica o professional.   Llicència…