Calders Economistes som especialistes en assessoria comptable per a empreses. Deixar la seva comptabilitat a les nostres mans li comportarà més agilitat en el seu dia a dia i un control exhaustiu de la seva activitat. A la vegada li permetrà disposar d’informació periòdica sobre la situació econòmica i financera de la seva empresa.

assessoria comptable per a empreses

Contacti amb el nostre equip de professionals en assessoria comptable i li donarem una resposta el més aviat possible.

  He llegit i accepto la Política de Privacitat

  RESPONSABLE: Calders Economistes S.L. | FINALITAT: donar-li resposta davant sol·licitud d'informació o serveis. | LEGITIMACIÓ: acceptes de forma expressa, lliure i inequívoca la recollida de les teves dades i el consegüent tractament. | DESTINATARIS: les dades facilitades s'ubicaran en el nostre servidor i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal. | DRETS: té drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació, oposició i oblit de les seves dades. Pot exercir aquests drets sol·licitant-ho a través del correu info@calderseconomistes.es. | PROCEDÈNCIA: del propi interessat.

  Serveis en assessoria comptable per a empreses

  Serveis d’externalització comptable a través de la planificació comptable.

  Amb Calders podrà delegar la gestió de la seva comptabilitat, prèvia planificació d’acord amb els venciments i presentacions tributàries. En conseqüència, podrà dedicar el seu temps i esforços en el creixement del seu negoci. Deixarà en mans d’experts l’operativa comptable.

  Assistència i suport als responsables administratius de la seva empresa.

  En el cas que part o tota la comptabilitat es gestioni internament en la seva empresa podem ser la seva assessoria comptable de suport. El nostre assessorament s’enfocarà en mantenir-los informats de les novetats i donar-los suport en l’aprofitament de les eines existents. D’aquesta manera ens assegurarem el compliment de les obligacions comptables i tributàries a temps i amb exactitud.

  Anàlisi i formulació dels estats comptables, financers i pressupostaris.

  Calders Economistes realitzarem l’anàlisi dels imports i resultats. Després d’assegurar-nos la coherència en els mateixos, formularem els pre-tancaments i tancaments periòdics. Realitzar un control de forma regular ens ajudarà a anticipar-nos a possibles canvis o situacions problemàtiques, així com a optimitzar la tributació i les finances de l’empresa.

  Regularització i Anàlisi del tancament econòmic.

  Un cop finalitzat l’any i enregistrades les operacions corresponents l’acompanyarem en l’anàlisi del tancament i assentaments de regularització. Exemple d’això podrien ser la regularització d’existències, seients d’amortització o periodificació de despeses, entre d’altres.

  Confecció i presentació de la legalització dels Llibres de Comerç.

  Els llibres comptables s’han de presentar i ser legalitzats en el registre mercantil provincial que correspongui al domicili social de l’empresa. A Calders realitzem el circuit complet, des de l’anàlisi en la formulació, fins a la confecció i presentació dels llibres al Registre Mercantil.

  Formulació i presentació dels Comptes Anuals.

  Els comptes anuals es representen en el seu balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria. En resumides comptes, indiquen la informació financera d’una empresa en l’any transcorregut, i són bàsics per prendre decisions econòmiques.

  Els comptes anuals han de ser presentats anualment en el registre mercantil per al seu dipòsit anual.

  Auditoria interna.

  Oferim la possibilitat de realitzar una revisió puntual o periòdica de la comptabilitat de la seva empresa. L’objectiu és garantir i prevenir possibles errors que afectin la imatge del seu negoci.

  A Calders som amb professionals altament experimentats que compten amb eines i metodologia contrastades.

  El nostre servei és complet i s’adapta a totes les necessitats que pugui tenir, sigui quin sigui el seu mercat, mida o tipus d’empresa. A Calders Economistes volem ser la seva assessoria comptable per a empreses.