Modificació de dades del Treballador RETA

Modificació de dades del Treballador RETA

El Reial Decret 504/2022, de 27 de juny, reforma l’article 30 2.b del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 84/ 1996, de 26 de gener, i amb això, actualment el treballador del RETA ha d’incorporar a la base…

Read more
Noves mesures de conciliació

Noves mesures de conciliació

Amb vigència a partir del 30/06/2023, el RDL 5/2023 introdueix nous permisos i mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. La norma suposa la transposició a l’ordenament espanyol de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors. Entre les novetats,…

Read more

Membre de

logo aedaf
logo economistes de catalunya
logo gestors administratius de catalunya