Derogació de la Llei de contenció de rendes

Mitjançant la present comunicació, els volem informar de la derogació del Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora. L’esmentat Decret, mitjançant el qual s’establia un…