Titularitat

El titular del Lloc web www.calderseconomistes.com (d’ara endavant, la Web o Lloc web) és la Societat Calders Economistes S.L (d’ara endavant, Calders Economistes), amb domicili social en C/ Sèquia, nº 11 6ª, 17001 Girona, telèfons de contacte Tel. (+34) 972 21 70 71 Fax. 972 21 52 86 i adreça de correu electrònic: info@calderseconomistes.com, proveïda de C.I.F. núm. B-17138926 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el Full GI-8324, Volum 423, Foli 202.


Condicions d’accés i ús del lloc web

La utilització d’aquesta Web implica l’atribució de la condició de “Usuari” i, si escau, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest “Avís Legal” des del mateix moment en què s’accedeix a ell com a tal Usuari. Així mateix l’Usuari també es compromet a utilitzar els continguts i serveis disponibles a través de la Web d’acord a l’assenyalat en l’apartat de “Política de Privacitat i Protecció de Dades”.
Els continguts de la web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.
La informació facilitada a través de la web, ha de considerar-se per l’usuari a manera d’introducció sense que pugui estimar-se com a element determinant per a la presa de decisions, declinant Calders Economistes tota responsabilitat per l’ús que pugui verificar-se de la mateixa.

Calders Economistes podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc web.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Calders Economistes es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment i sense preavís, en aquest cas, entraran en vigor des de la seva publicació en el lloc web, sent solament aplicables als Usuaris que es donin d’alta a partir d’aquesta publicació.

Calders Economistes no es fa responsable dels llocs web no propis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços o vincles, o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle d’accés a un lloc web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Calders Economistes no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç o vincle aliè al lloc web del proveïdor.

No obstant això, s’autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin al Lloc web de calderseconomistes.com sempre que:

  • Quedi constància de la identitat del seu propietari.
  • El link únicament podrà vincular a la pàgina principal o d’inici, sense reproduir-la de cap manera.
  • No s’utilitzi la marca Calders Economistes o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre sobre la propietat del lloc web que estableixi el link.
  • Les pàgines o llocs de la xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç no han d’atemptar a la moral, a l’ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits en l’article 8 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts falsos, inexactes o il·lícits.
  • L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Calders Economistes i el propietari de la pàgina Web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació ni aprovació per part de Calders Economistes dels seus continguts o serveis pel que no es declararà ni es donarà a entendre que Calders Economistes ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit els serveis posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

Calders Economistes no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut del present Lloc web. Al mateix temps, Calders Economistes queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

Calders Economistes es reserva el dret de modificar la present “Informació Legal”, inclosa la seva política de Privacitat i comercial, amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, o per criteris empresarials.

L’ús del present lloc web haurà de ser conforme a la llei eximint-se Calders Economistes de qualsevol responsabilitat que es pogués dimanar per un ús contrari a aquest.


Garantia del lloc web

Calders Economistes s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu Lloc web, Calders Economistes o qualssevol altres dependents d’est, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l’organització.

Aquest Lloc web pretén reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. No obstant això, algunes dades o informacions continguts a les pàgines poden haver estat creats o estructurats en arxius o formats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput temporalment o es vegi afectat de qualsevol altra forma per tals problemes tècnics. Calders Economistes no assumeix cap responsabilitat respecte d’aquestes fallades o errors tècnics que es presentin resultat de la consulta de les pàgines de calderseconomistes.com, o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició de la pàgina principal.

En qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l’Usuari, Calders Economistes podrà dur a terme la suspensió temporal de serveis en el seu Lloc web per problemes tècnics o causes de força major. Així mateix, Calders Economistes es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través del seu Lloc web, advertint-ho, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en la mateixa Web.


Propietat intel·lectual

El contingut del Lloc web és una obra original i protegida pel Dret de Propietat Intel·lectual amb tots els drets reservats a favor de Calders Economistes, no permetent-se la reproducció ni transmissió en cap forma ni per cap mitjà, de part o de tot el contingut del material d’aquest Lloc web, incloent-hi sense ser limitatiu, text, gràfics, codi de disseny, etc., sense prèvia autorització de l’autor. En cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o descompilación del codi font mitjançant enginyeria inversa o qualsevol altra tècnica a aquest efecte.

Tots els logotips i marques de Calders Economistes es troben registrats com a marques en els registres públics corresponents, explicant d’aquesta manera amb el benefici de la fe pública registral davant qualsevol tipus de controvèrsia en aquest sentit.

Els logotips aliens a Calders Economistes que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els qui han estat o són clients actius. Per sol·licitar la seva retirada o modificació, preguem ens donin avís a info@calderseconomistes.com o per fax al nombre 972 21 52 86.

El disseny del Lloc web és propietat exclusiva de Calders Economistes, per tant, serà necessària l’autorització expressa i per escrit de Calders Economistes per a la seva reproducció parcial o total, així com per a la seva explotació, distribució i comercialització en general.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d’aquest Lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@calderseconomistes.com.


Ús de “cookies” i del fitxer d’activitat

Calders Economistes pel seu compte o per mitjà d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar Cookies quan un usuari navega per les pàgines del Lloc web. Les Cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per registrar les activitats de l’usuari en el Lloc web.

Les Cookies utilitzades per www.calderseconomistes.com, o pel tercer que actuï en el seu nom, només registren les adrecis IP i els noms de domini utilitzats pels Usuaris, però mai informació personal, com la seva adreça de correu electrònic o les seves dades personals. D’altra banda, mai es pot extreure la informació continguda en el disc dur d’un Usuari mitjançant una Cookie. Les Cookies solen tenir una durada temporal, i l’Usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de Cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur, així com per poder conèixer el servidor que utilitza les Cookies. Per a aquests casos, l’Usuari haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador per ampliar aquesta informació.

El Lloc web de Calders Economistes, utilitza les Cookies per a les anàlisis estadístiques de la seva utilització i per millorar el servei prestat a l’Usuari. Gràcies a les Cookies, resulta possible que el servidor de www.calderseconomistes.com o el tercer que actuï en el seu nom, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar-se en cada visita, etc. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

Per utilitzar el Lloc web de Calders Economistes, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les Cookies que ell envia, o que envia el tercer que actuï en el seu nom, però llavors pot ser que sigui necessari que l’usuari faci l’activitat d’inici de sessió en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ o “login”.

Els servidors Web de www.calderseconomistes.com detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, que permet el posterior processament de les dades per a les finalitats estadístiques i de servei especificats: obtenir mesuraments estadístics, conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

Si decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina Web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip a qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:

 

Configuració de cookies d’ Internet Explorer

Configuració de cookies de Firefox

Configuració de cookies de Google Chrome

Configuració de cookies de Safari

Si necesita obtener más información sobre la directiva de cookies, por favor consulte el Boletín Oficial del Estado publicado el pasado 31 de marzo de 2012 donde se trasponen las directivas en materia de comunicaciones electrónicas. También se puede consultar la directiva en http://www.ico.gov.uk


Llei aplicable

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al Lloc web de Calders Economistes o qualsevol dels quals d’ell depengui, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Es posa a la disposició dels Usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i reclamacions: Enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@calderseconomistes.com.