Calders Economistes S.L (d’ara endavant, Calders Economistes), entitat propietària de la web www.calderseconomistes.com (d’ara endavant “la Web”) informa als Usuaris que compleix amb la normativa referent al Reglament de Protecció de Dades UE 2016/679, així com el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSICE).

L’Usuari que vulgui facilitar les seves dades de caràcter personal a través d’aquest lloc web haurà de ser major d’edat.

S’informa que Calders Economistes es compromet amb el respecte a la intimitat de l’Usuari i que les dades obtingudes quan es completen els diferents formularis de la Web, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer automatitzat.

La recollida de dades de caràcter personal es duu a terme, segons el consentiment exprés atorgat, amb la finalitat de prestar els serveis contemplats en la Web de Calders Economistes, així com per a la prestació el servei d’informació, millorar el servei, enviament de butlletins, remetre publicitat de productes i serveis, avisos, ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d’interès per a l’Usuari, relacionat amb els béns i serveis que s’ofereixen a través de la Web, sense que les dades estiguin a la disposició de cap tercer no anunciat en la Web, excepte autorització expressa de l’Usuari i finalment per processos de selecció de personal en l’apartat de “Borsa de treball”.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades que són objecte de recollida. Els camps assenyalats amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per a la possible contractació del servei sol·licitat.

L’Usuari atorga el seu consentiment de forma expressa, lliure i inequívoca per a la recollida i tractament de les seves dades per part de Calders Economistes, incloent-hi sense ser limitatiu filials, sucursals i altres establiments de la mateixa, no podent en cap moment vendre aquestes dades a tercers aliens a l’organització de Calders Economistes. El tractament per part de les autoritzades serà de caràcter publicitari, estadístic i comercial.

L’Usuari dóna el seu consentiment exprés perquè Calders Economistes pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites en aquest apartat, quan faci clic en el “Accepto” del formulari i, posteriorment, procedeixi a “Enviar” el mateix.

D’acord amb la LSSICE, Calders Economistes no realitza pràctiques de spam, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. Per tant, l’usuari haurà de donar el seu consentiment exprés pel supòsit de voler rebre butlletins o comunicacions informatives malgrat haver omplert un formulari per una comunicació puntual.

El Lloc web atorga a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació, oblit i oposició, en els termes establerts en el reglament UE 2016/679  vigent, pel que l’Usuari per a això haurà de dirigir-se mitjançant correu electrònic a info@calderseconomistes.com o mitjançant carta a CALDERS ECONOMISTES, S.L. C/ Sèquia, nº 11 6ª, 17001 – Girona, indicant el seu nom, nombre de DNI i l’expressió clara del seu desig.

Calders Economistes procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual haguessin estat recaptats o registrats.

Calders Economistes ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.

L’accés a la informació sobre els clients està restringit a aquells empleats que legítimament necessitin fer ús d’aquesta informació per realitzar el seu treball, estant tots ells obligats a complir les mateixes mesures de seguretat en el tractament i conservació de la informació de caràcter personal.

Calders Economistes es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials, tenint en tot moment en compte els legítims interessos dels Clients.