obrir un negoci a Girona

Tràmits per obrir un negoci a Girona

Si vostè està pensant en obrir un negoci a Girona o qualsevol altra població aquesta informació pot ser-li d’utilitat. La gran majoria d’emprenedors que pensen en obrir un negoci es deixen portar d’inici per la il·lusió de tenir la seva pròpia empresa. Però moltes vegades a pocs dies d’iniciar els tràmits per portar les seves…

venda de tabac amb recàrrec

Punts de venda de tabac amb recàrrec

En la present circular els informem dels tràmits necessaris i les obligacions relacionades amb la venda de tabac en establiments, el que és conegut com a punts de venda de tabac amb recàrrec. Establiments que poden vendre tabac L’organisme encarregat d’autoritzar a determinats establiments, sempre i quan, compleixin amb la normativa sanitària, és el Comisionado…

IRPF de les prestacions per maternitat

Nou formulari per sol·licitar la devolució d’IRPF de les prestacions per maternitat

Des de Calders Economistes volem informar-los de les novetats respecte a la devolució d’IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat. El passat 3 d’octubre el Tribunal Suprem va dictar la sentència 1462/2018 que fixa la exempció en: Les prestacions públiques per maternitat percebudes a la Seguretat Social. La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina…

Impost d'Actes Jurídics Documentats

Subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en escriptures de préstec hipotecari

Donat l’impacte social que ha generat en els darrers dies els continus canvis que afecten a l’Impost d’Actes Jurídics Documentats respecte la formalització d’escriptures de préstec hipotecari, els hi enviem aquesta comunicació per tal d’informar-los de quina és la situació actual pel que fa al pagament d’aquest impost. L’Impost d’Actes Jurídics Documentats estava configurat com…

prestacions per maternitat

Prestacions per maternitat exemptes de l’IRPF

Des de Calders Economistes us informem dels últims canvis que afecten a les prestacions per maternitat rebudes durant els últims anys. El passat 3 d’octubre el Tribunal Suprem va dictar la sentència 1462/2018 que fixa la següent doctrina legal: Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Socials estan exemptes de l’IRPF. Per tant,…

pressupostos generals de l'estat 2018

Pressupostos Generals de l’Estat 2018

Llei 6/2018, de 3 de Juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 2018. Novetats en l’IRPF 1. Increment de la reducció per obtenció de rendiments del treball (modif. Art. 20 LIRPF). Amb efectes des del 5 de juliol de 2018, s’augmenten els imports que minoren els rendiments del treball als contribuents amb rendiments inferiors de 16.825…

evitar impagaments

Eines i mesures per evitar impagaments

Quines eines i mesures preventives es poden utilitzar per reduir o evitar impagaments? És habitual, que en algun moment, algun client no efectuí el pagament de factures pels serveis prestats, per compres, o per qualsevol altre concepts. Aquestes situacions poden succeir sovint i incideixen amb la situació econòmica de l’empresa. Cal tenir en compte, que…