pressupostos generals de l'estat 2018

Pressupostos Generals de l’Estat 2018

Llei 6/2018, de 3 de Juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 2018. Novetats en l’IRPF 1. Increment de la reducció per obtenció de rendiments del treball (modif. Art. 20 LIRPF). Amb efectes des del 5 de juliol de 2018, s’augmenten els imports que minoren els rendiments del treball als contribuents amb rendiments inferiors de 16.825…