Subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en escriptures de préstec hipotecari

You are here:
Go to Top