elements legals d'una pàgina web

Elements legals d’una pàgina web

La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, regula les obligacions que han de complir els prestadors de serveis de la societat de la informació. Abans d’analitzar aquestes obligacions que han de complir els prestadors de serveis de la societat de la informació, i concretament…

límits en mòduls

Pròrroga de límits en mòduls i patrimoni

Us informem que el passat 28 de desembre es va aprovar el Reial Decret-llei 27/2018, on es prorroguen per al període impositiu 2019 els mateixos límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva (Mòduls). Les magnituds excloents de caràcter general: 250.000 euros d’ingressos en l’any immediat anterior per al conjunt d’activitats econòmiques. 125.000…