guia sobre el registre de jornada

Guia sobre el Registre de Jornada Laboral

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat una guia sobre el registre de la jornada laboral dels treballadors. Aquesta guia en format pdf es pot descarregar directament de la Web del Ministeri. Com ja us hem informat darrerament, la publicació del Reial Decret-Llei 8/2019 del 8 de març, de mesures urgents de…

recomanacions financeres autònoms

Recomanacions financeres per a autònoms

Els autònoms, com qualsevol empresa, també acostumen a trobar-se amb dubtes o dificultats de caràcter financer. Com a professionals en l’assessorament a treballadors per compte propi, des de Calders volem resumir en aquest text una sèrie de recomanacions financeres per a autònoms. Actualment la figura de l’autònom continua sent una forma popular per desenvolupar activitats…

llei de secrets empresarials

Nova llei de secrets empresarials

Els hi recordem que el passat 12 de març de 2019, va entrar en vigor la Llei 1/2019, de 21 de febrer. A continuació s’exposen els aspectes més destacats d’aquesta nova llei de secrets empresarials recollida ja al BOE. I.- Concepte i objecte de la llei de secrets empresarials. L’objecte de la nova llei és…

permís de maternitat

Permís de maternitat i paternitat

Mitjançant el Reial Decret-Llei 06/2019, de l’1 de març s’ha aprovat la modificació de l’Acció protectora del sistema de Seguretat Social en matèria de maternitat i paternitat. El permís de maternitat i paternitat pateixen, per tant, les modificacions que explicarem a continuació.   Els permisos de paternitat i maternitat passaran a tenir la mateixa denominació…

llei de transports

Modificació de la llei de transports

Els informem que des del dia 21 de febrer va entrar en vigor el Real Decret 70/2019 en el qual es modifica l’antiga llei de transports. En primer lloc cal comentar que l’administració farà un seguiment continuat del compliment dels requisits per mantenir les autoritzacions de transport vigents. Els visats de les targetes de transport…