Derogació de la Llei de contenció de rendes

Mitjançant la present comunicació, els volem informar de la derogació del Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora. L’esmentat Decret, mitjançant el qual s’establia un…

pagament de quotes

Pagament de quotes a les entitats de gestió

Els volem informar sobre les funcions de les entitats de gestió, SGAE, AGEDI, i AIE, els drets que protegeixen, i la obligatorietat del pagament de quotes. Ho preveu el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. Per aquest Reial Decret s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Les entitats de gestió s’encarreguen…

llei de contenció de rendes

Llei de contenció de rendes

Mitjançant la present circular els volem informar sobre la nova regulació en matèria de rendes. Mitjançant el Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora. Aquest…

fonts de finançament empresa

Fonts de finançament per a empreses. Fonts externes

Les fonts de finançament per a empreses són bàsiques per assegurar la viabilitat i sobretot el seu creixement. Des de Calders Economistes, els hi recomanem que comptin amb assessorament financer professional abans d’aventurar-se a sol·licitar capital extern. El finançament d’una empresa Les fonts de finançament de les companyies es poden distingir pel seu període o…

guia sobre el registre de jornada

Guia sobre el Registre de Jornada Laboral

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat una guia sobre el registre de la jornada laboral dels treballadors. Aquesta guia en format pdf es pot descarregar directament de la Web del Ministeri. Com ja us hem informat darrerament, la publicació del Reial Decret-Llei 8/2019 del 8 de març, de mesures urgents de…

recomanacions financeres autònoms

Recomanacions financeres per a autònoms

Els autònoms, com qualsevol empresa, també acostumen a trobar-se amb dubtes o dificultats de caràcter financer. Com a professionals en l’assessorament a treballadors per compte propi, des de Calders volem resumir en aquest text una sèrie de recomanacions financeres per a autònoms. Actualment la figura de l’autònom continua sent una forma popular per desenvolupar activitats…