límits en mòduls

Pròrroga de límits en mòduls i patrimoni

Us informem que el passat 28 de desembre es va aprovar el Reial Decret-llei 27/2018, on es prorroguen per al període impositiu 2019 els mateixos límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva (Mòduls). Les magnituds excloents de caràcter general: 250.000 euros d’ingressos en l’any immediat anterior per al conjunt d’activitats econòmiques. 125.000…