elements legals d'una pàgina web

Elements legals d’una pàgina web

La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, regula les obligacions que han de complir els prestadors de serveis de la societat de la informació. Abans d’analitzar aquestes obligacions que han de complir els prestadors de serveis de la societat de la informació, i concretament…