subvencions per a l'oci nocturn

Subvencions per a l’oci nocturn

En data 12 de febrer de 2021, ha estat publicada al DOGC la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. A…

ajudes extraordinàries autònoms

Inscripció prèvia de les ajudes extraordinàries per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

En data 8 de febrer de 2021, s’ha publicat en el DOGC, ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de les ajudes extraordinàries pel manteniment de l’activitat econòmica davant el COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, pel que…

basebases reguladores ajudes covid

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes extraordinàries per donar suport a col·lectius i sectors econòmics més afectats pel Covid-19

En data 8 de febrer de 2021, s’ha publicat en el DOGC, RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació…

inscripció prèvia ajuda covid

Inscripció previa per l’ajuda extraordinària per a treballadors afectats per un ERTO a causa del Covid-19 i per a persones amb treball fix discontinu beneficiaris de la prestació extraordinària

En data 8 de febrer de 2021, ha estat publicada al BOE l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajuda extraordinària adreçada a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb…