inscripció prèvia ajuda covid

Inscripció previa per l’ajuda extraordinària per a treballadors afectats per un ERTO a causa del Covid-19 i per a persones amb treball fix discontinu beneficiaris de la prestació extraordinària

En data 8 de febrer de 2021, ha estat publicada al BOE l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajuda extraordinària adreçada a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb…