Impost d'Actes Jurídics Documentats

Subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en escriptures de préstec hipotecari

Donat l’impacte social que ha generat en els darrers dies els continus canvis que afecten a l’Impost d’Actes Jurídics Documentats respecte la formalització d’escriptures de préstec hipotecari, els hi enviem aquesta comunicació per tal d’informar-los de quina és la situació actual pel que fa al pagament d’aquest impost. L’Impost d’Actes Jurídics Documentats estava configurat com…

prestacions per maternitat

Prestacions per maternitat exemptes de l’IRPF

Des de Calders Economistes us informem dels últims canvis que afecten a les prestacions per maternitat rebudes durant els últims anys. El passat 3 d’octubre el Tribunal Suprem va dictar la sentència 1462/2018 que fixa la següent doctrina legal: Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Socials estan exemptes de l’IRPF. Per tant,…