Noves mesures de conciliació

Noves mesures de conciliació

Amb vigència a partir del 30/06/2023, el RDL 5/2023 introdueix nous permisos i mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. La norma suposa la transposició a l’ordenament espanyol de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors. Entre les novetats,…