contenció de rendes

Inconstitucionalitat d’alguns articles de la Llei Catalana en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament

A data 8 d’abril de 2022 es va publicar al BOE la Sentència nº 37/2022, de 10 de març, que estima parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés, respecte diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents…