protecció de l'ocupació

Reial Decret-Llei de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball

Principals aspectes dels ERTO i la protecció d’atur Expedients de regulació d’ocupació (ERTO) Pròrroga automàtica: Queden automàticament prorrogats fins el 31 d’octubre de 2021 els expedients de regulació temporal d’ocupació vigents a 30 de setembre de 2021. Pròrroga fins el 28/02/2021: Des del 01 de novembre de 2021 estaran prorrogats aquells expedients vigents a 30…