bases ajudes oci nocturn

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes extraordinàries en l’àmbit de l’oci nocturn

En data 7 de maig de 2021, s’ha publicat en el DOGC, RESOLUCIÓ, per la qual, s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, les quals,…