mesures arrendaments Covid-19

Mesures aplicables en els contractes d’arrendament per a ús diferent al d’habitatge degut al Covid-19

Què puc fer si sóc un arrendatari, i la meva activitat econòmica i professional es troba suspesa pel COVID-19?, o bé s’ha reduït l’aforament i/o l’horari d’activitat del local?, i presento dificultats per a poder fer front a la renda del contracte d’arrendament. A continuació els hi recordem les opcions dels arrendataris que es trobin…