llei de contenció de rendes

Llei de contenció de rendes

Mitjançant la present circular els volem informar sobre la nova regulació en matèria de rendes. Mitjançant el Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora. Aquest…