permís de maternitat

Permís de maternitat i paternitat

Mitjançant el Reial Decret-Llei 06/2019, de l’1 de març s’ha aprovat la modificació de l’Acció protectora del sistema de Seguretat Social en matèria de maternitat i paternitat. El permís de maternitat i paternitat pateixen, per tant, les modificacions que explicarem a continuació.   Els permisos de paternitat i maternitat passaran a tenir la mateixa denominació…