recuperació d'immobles ocupats

La recuperació d’immobles ocupats

En aquesta circular informativa els hi parlem de la recuperació d’immobles ocupats. És important arran de l’aprovació d’una nova modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, que entrarà en vigor a partir del proper dia 2 de juliol de 2018. Aquesta modificació respon al problema d’ocupacions il·legals premeditades d’immobles dutes a…