"Confiança i transparència"

Àrea fiscal

El departament fiscal busca l’optimització contínua de la tributació del nostre client a través d’un equip de professionals especialitzats en diferents sectors i activitats econòmiques. Per nosaltres és essencial anticipar-nos a les seves necessitats.

 • Planificació i control de la política fiscal amb objectius a mig i llarg termini.
 • Estudis de repercussions tributàries en operacions d’inversions.
 • Anàlisis i consultoria d’organització en empresa i patrimoni familiar.
 • Representació davant de l’Agència Tributària-Inspeccions fiscals.
 • Auditoria Fiscal.
 • Preparació , anàlisis i presentació de l’Impost de la Renda i Patrimoni

Àrea jurídica-advocats

El nostre departament jurídic, està format per un  equip d’advocats especialitzats en les diferents branques del dret orientades a l’activitat professional. Treballem cada particularitat del cas, fent un seguiment periòdic amb el client per tal d’oferir la millor solució.

Servei civil-família

 • Reclamació de danys i perjudicis derivats de responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Accidents.
 • Reclamació contra clàusules hipotecàries abusives, cancel·lació hipotecària.
 • Regulació de parelles de fet, atribució de l’ús de l’habitatge familiar, reclamació d’aliments, reclamació d’impagats de pensions, acords prematrimonials, regim de custòdia.
 • Assessorament i tramitació d’herències, reclamació de legítimes, confecció de pactes successoris.

Servei processal administrativa

 • Procediments davant de les Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals, de contestació de requeriments i d’interposició de recursos de reposició, alçada i contenciós-econòmic administratiu.
 • Procediments sancionadors, impugnacions de sancions administratives en tot tipus de matèries.

Servei d'extrangeria

 • Reagrupament familiar, arrelaments, pròrrogues d’estada, permís de residència, permís de treball, visats, autoritzacions de tornada, expulsions.

Àrea gestions administratives

Busquem sempre la solució més àgil en la resolució de qualsevol tràmit administratiu.

 • Tramitacions a la Prefactura Provincial de Trànsit i el departament de Ports i Transports.
 • Expedients de cadastre: altes, baixes i/o modificacions.
 • Llicències municipals d’obertura d’establiments, activitats classificades i llicències d’obres.

Si tens qualsevol dubte sobre els nostres serveis d'assessoria per a empreses, envia'ns les teves dades i t'assignarem un gestor que es posarà amb contacte amb tu el més aviat possible.

Accepto la clàusula de Protecció de Dades

Actualitat

Membre de

col·legi-economistes-de-catalunya