"Innovació i creixement"

Àrea fiscal

El departament fiscal busca l’optimització contínua de la tributació del nostre client a través d’un equip de professionals especialitzats en diferents sectors i activitats econòmiques. Per nosaltres és essencial anticipar-nos a les seves necessitats.

 • Planificació i control de la política fiscal amb objectius a mig i llarg termini.
 • Assessoria fiscal internacional: internacionalització del negoci.
 • Preparació , anàlisis i presentació de l’Impost de Societats, IVA.
 • Estudis de repercussions tributàries en operacions d’inversions i en operacions societàries.
 • Anàlisis i consultoria d’organització en empresa i patrimoni familiar.
 • Representació davant de l’Agència Tributària-Inspeccions fiscals.
 • Auditoria Fiscal.

Àrea jurídica-advocats

El nostre departament jurídic, està format per un  equip d’advocats especialitzats en les diferents branques del dret orientades a l’activitat professional. Treballem cada particularitat del cas, fent un seguiment periòdic amb el client per tal d’oferir la millor solució.

Servei mercantil

 • Assessorament  integral en les constitucions de societats, estatuts socials i delimitacions dels òrgans d’administració.
 • Operacions de reestructuració empresarial com les ampliacions i reduccions de capital, operacions de fusions i escissions, dissolució i liquidació de societats.
 • Reclamacions en l’àmbit de la propietat intel·lectual.
 • Transmissions immobiliàries, contractes mercantils, compra-venda, distribució de dividends,  agència, contractes de préstec i arrendament.
 • Confecció de la secretaria jurídica de les  societats a  través del control i preparació dels Llibres d’Actes i de Socis.
 • Creació de protocols i pactes familiars protocol·litzats.

Servei digital i tecnologia de la informació

Oferim assesorament legal en l’implementació de nous models de negocis per tal d’integrar-ho amb la normativa legal actual. El nostre objectiu és innovar a través dels nous entorns tecnològics.

 • Preparació de bases legals per aplicacions informàtiques i dispositiu mòbil.
 • E-commerce: pagaments electrònics.
 • Protecció de la Marca.
 • Contractació tecnològica.

Servei civil

 • Gestió i tramitació d’expedients de morositat, reclamació d’impagats, negociació bancària, negociació amb proveïdors i amb clients sobre diferents deutes.
 • Reclamació de danys i perjudicis derivats de responsabilitat contractual i extra contractual.
 • Accidents.
 • Reclamació contra clàusules hipotecàries abusives, cancel·lació hipotecària.

Servei processal-administrativa

 • Procediments davant de les Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals, de contestació de requeriments i d’interposició de recursos de reposició, alçada i contenciós-econòmic administratiu.
 • Llicències municipals d’activitat, d’obres i llicències ambientals.
 • Procediments sancionadors, impugnacions de sancions administratives en tot tipus de matèries.
 • Control de les comunicacions electròniques amb les Administracions.

Àrea comptable

L’externalització de la seva comptabilitat li comportarà més agilitat en el seu dia a dia i un control exhaustiu de tots els moviments de la seva activitat. El nostre equip té una llarga experiència professional en tota classe d’activitats empresarials i el seu funcionament administratiu.

 • Serveis d’externalització.
 • Assistència i suport als responsables administratius de la seva empresa.
 • Anàlisis i formulació dels estats comptables, financers i pressupostaris.
 • Formulació  i presentació dels Comptes Anuals.
 • Confecció i presentació de la Legalització dels Llibres de Comerç.
 • Regularització i Anàlisis del tancament econòmic.
 • Auditoria interna.

Àrea laboral

La resolució de les seves consultes  són un dels objectius principals del nostre departament laboral. Oferim un servei complet en totes les etapes empresarials i resolució de conflictes via processos de conciliació o judicials.

 • Assessorament en la contractació i formulació de la seva plantilla.
 • Confecció de nòmines, afiliació, càlcul i transmissió electrònica de cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Extinció de relacions laborals.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Auditoria Laboral.
 • Representació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, de la Inspecció de Treball, els Jutjats Socials i el Centre de Mediació Arbitratge i Conciliació en  demandes i procediments laborals.
 • Acomiadaments i mediació en conflictes laborals.

Àrea financera

Busquem solucions financeres per la seva empresa i els acompanyem en qualsevol procés de reestructuració amb entitats bancàries.

 • Assessorament dels estats financers.
 • Planificació i seguiments de fonts de finançament.
 • Reestructuració financera.

Àrea gestions administratives

Busquem sempre la solució més àgil en la resolució de qualsevol tràmit administratiu.

 • Tramitacions a la Prefactura Provincial de Trànsit i el departament de Ports i Transports.
 • Expedients de cadastre: altes, baixes i/o modificacions.
 • Llicències municipals d’obertura d’establiments, activitats classificades i llicències d’obres.
 • Matriculacions de vehicles, duplicats de documentació, transferències i obtenció de targetes de transport.

Si tens qualsevol dubte sobre els nostres serveis d'assessoria per a empreses, envia'ns les teves dades i t'assignarem un gestor que es posarà amb contacte amb tu el més aviat possible.

Accepto la clàusula de Protecció de Dades

Li informem que acceptant la clàusula de protecció de dades, atorga el seu consentiment de forma expressa, lliure i inequívoca per a la recollida i tractament de les seves dades per part de Calders Economistes. Li informem que la recollida de dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat de prestar els serveis contemplats en la Web de Calders Economistes, així com per a la prestació del servei d’informació, millorar el servei, enviament de butlletins, remetre publicitat de productes i serveis. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, oblit i portabilitat enviant un correu a info@calderseconomistes.com

Actualitat

Membre de

logo aedaf
logo economistes de catalunya
logo gestors administratius de catalunya