Protecció de marca o nom comercial

SABIES QUE PROTEGIR LA MARCA O NOM COMERCIAL DEL TEU NEGOCI EVITA QUE ES PUGUI UTILITZAR PER PART DE TERCERS MARQUES IDENTIQUES O MOLT SIMILARS INDUINT A LA CONFUSSIO DELS TEUS CLIENTS? 4 MOTIUS pels quals registrar la teva marca: 1. L’exclusivitat és la clau del registre: Atorguen l’exclusivitat en l’ús del nom comercial així com…