bases ajudes oci nocturn 2020

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn

En data 13 de gener de 2022, s’ha publicat en el DOGC, Resolució per la que s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes extraordinàries en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per a pal·liar els efectes del COVID-19. A continuació, es detallen els aspectes més…