mesures locals arrendats

Mesures de suport per als locals de negoci arrendats

En data 22 d’octubre de 2020, ha estat publicat al DOGC el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, mitjançant el qual s’estableixen ajudes per als contractes d’arrendament que quedin afectats per mesures preses arran de la pandèmia del COVID-19. A continuació,…