model 347 2018

Model 347 – Exercici 2018 (declaració anual d’operacions amb terceres persones)

El proper dia 28/02/2019 finalitza el termini per la presentació del model 347 2018 corresponent a la Declaració Anual d’operacions superiors a 3.005,06 euros amb terceres persones de l’exercici 2018. Els contribuents acollits al sistema de gestió d’IVA basat en el Subministre Immediat d’Informació (SII), no tenen la obligació de presentar el model 347. Es…