autònoms sistema RED

Incorporació dels autònoms al sistema RED

Els hi recordem que l’Ordre ESS/214/2018 de 1 de març estableix la obligatorietat de donar-se d’alta al sistema RED mitjançant certificat digital o autoritzat RED. Qui està obligat a donar-se d’alta al sistema RED? Tots els treballadors en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. El Règim Especial dels treballadors del Mar (grup1). Empreses, agrupació d’empreses…