Voluntats digitals

Els informem sobre l’aprovació d’una nova Llei per part de la Generalitat de Catalunya, la Llei 10/2017, de 27 de juny, de voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya, i que va entrar en vigor el passat 19 de juliol de 2017. L’objectiu d’aquesta nova norma és…