suport a microempreses i professionals

Línia d’ajudes de suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats pel COVID-19

Mitjançant la present comunicació, els informem que en data 15 d’abril de 2020 s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la Resolució EMC/843/2020 i l’Ordre EMC/39/2020, de 13 d’abril, per les que es fa pública i s’aprova la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de…