actualitat-calders-economistes

Recordatori: Règim de comunicacions electròniques amb l’administració pública.

Els hi recordem de nou, que arran de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el passat el passat 2 d’octubre de 2016, estan obligades a relacionar-se a amb l’Administració Pública (Ajuntament, Consell…