etapa de represa

Etapa de represa

En data 19 de juny de 2020 ha estat publicat al DOGC el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa en el territori de Catalunya, mitjançant el qual a partir de les 00:00 hores del dia 19 de…