etapa de represa

Etapa de represa

En data 19 de juny de 2020 ha estat publicat al DOGC el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa en el territori de Catalunya, mitjançant el qual a partir de les 00:00 hores del dia 19 de…

fase 3 desescalada

Inici de la Fase 3 de Desescalada

Mitjançant la present comunicació, els informem que en data 13 de juny de 2020, ha estat publicada al BOE l’Ordre SND/520/2020, de 12 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma i s’estableixen les unitats territorials que…

fase 2 desescalada

Inici de la Fase 2 de Desescalada

Mitjançant la present comunicació, els informem que en data 30 de maig de 2020, ha estat publicada al BOE l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per la qual s’amplien les unitats territorials que entren a la Fase 2 de desescalada, i mitjançant la qual s’estableix que a partir de les 00:00 hores del dia 1…